Full ok       Telstar 18 at 138.0E                                Full ok         NSS 6 & SES 8 at 95.0E                                              Full ok   Horizons  at 85.0E                                                                  Full ok      Apstar 7 at 76.5E                   Full  ok         Hellas Sat 2 at 39.0E                           Full ok       13B/13C/13E at 13.0E         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     New User Click here

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

The only cardsharing provider that have developed his own anti freeze system

Enjoy now the best Jezz CCcam Server ever made !

Full ok       Telstar 18 at 138.0E                                Full ok         NSS 6 & SES 8 at 95.0E                                              Full ok   Horizons  at 85.0E                                                                  Full ok      Apstar 7 at 76.5E                   Full  ok         Hellas Sat 2 at 39.0E                           Full ok       13B/13C/13E at 13.0E